Poskytované služby


Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti poistenia, ktoré zahŕňa najmä:
  • prehodnotenie a správa všetkých poistných zmlúv klienta
  • identifikácia poistných potrieb klienta
  • analýza poistných rizík

    V prípade záujmu klienta o niektorý poistný produkt:
  • prerokovanie tohto záujmu s jednotlivými poisťovňami s cieľom získať pre klienta čo najvýhodnejšie podmienky poistenia
  • predloženie nezávislého prehľadu ponúk jednotlivých poisťovní s podrobným popisom a odporučením optimálneho riešenia poistného krytia
  • Zabezpečenie podpísania poistnej zmluvy vybratého poistného krytia
  • Aktívnu spoluprácu s klientom pri riešení poistných udalostí
Kontakt
Ing.Emil Chnápko
Blagoevová 6
851 04 Bratislava
Slovenská republika

chnapko.emil@gmail.com

+421 2 38 10 27 11
+421 9 05 82 31 98

© 2013 poistneporadenstvo