O nás


Som SFA (samostatný finančný agent) s dlhoročnou praxou v oblasti poisťovníctva, dopravy a školstva, registrovaný v registri NBS pod reg.č.73759, ako sprostredkovateľ poistenia. Spolupráca s viacerými poisťovňami mi umožňuje veľmi dobrú orientáciu pri výbere najvhodnejšieho poistenia, „šitého“ klientom na mieru a tým im ušetriť pomerne značné množstvo financií a to nielen výberom najlacnejšieho poistenia, ale tiež otvorenou informovanosťou o možných rizikách jednotlivých druhov poistenia. Vo svojej práci preferujeme individuálny prístup ku každému klientovi. Výsledkom by malo byť optimálne poistné krytie za čo najvýhodnejších finančných podmienok. Mojou prioritou ako i prioritou mojich spolupracovníkov je maximálna spokojnosť klienta. Spolupracujeme s poisťovňami : Generali Slovensko a.s., Allianz Slovenská poisťovňa, Kooperatíva a.s., Uniqa poisťovňa a.s., Union poisťovňa a.s , Groupama Garancia, ČSOB, Q B E poisťovňa, Wustenrot poisťovňa a.s. poisťovňa ASTRA.
Kontakt
Ing.Emil Chnápko
Blagoevová 6
851 04 Bratislava
Slovenská republika

chnapko.emil@gmail.com

+421 2 38 10 27 11
+421 9 05 82 31 98

© 2013 poistneporadenstvo