Produkty


Vzhľadom na spoluprácu s viacerými poisťovňami ponúkame celé portfólio poistných produktov:

životné:
 • investičné životné poistenie
 • kapitálové životné poistenie
 • úrazové poistenie
 • cestovné poistenie

neživotné:
 • personálne
 • poistenie, domu, bytu, domácnosti
 • poistenie zodpovednosti za škodu z titulu vlastníctva domu, bytu, z bežného občianskeho života
 • povinné zmluvné poistenie
 • havarijné poistenie
 • poistenie firiem
 • poistenie živelných rizík
 • poistenie krádeže a lúpeže
 • poistenie vandalizmu
 • strojné poistenie
 • poistenie elektroniky
 • postenie prerušenia prevádzky
 • stavebno montážne poistenie
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou firmy
 • poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych orgánov spoločnosti
 • poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu
Kontakt
Ing.Emil Chnápko
Blagoevová 6
851 04 Bratislava
Slovenská republika

chnapko.emil@gmail.com

+421 2 38 10 27 11
+421 9 05 82 31 98

© 2013 poistneporadenstvo